Czym jest psychoterapia Gestalt?

Pracuję w ramach podejścia terapeutycznego Gestalt, które należy do grupy terapii humanistyczno-egzystencjalnych i holistycznych (integrujących myśli, uczucia i działania). W trakcie sesji wykorzystuję również narzędzia i elementy terapii poznawczo - behawioralnej.

Celem terapeuty Gestalt jest towarzyszenie osobie w procesie poszerzania świadomości własnych myśli, uczuć, doznań. Koncentracja na tym, co dzieje się w danej chwili, stanowi podstawę terapii egzystencjalnej i umożliwia osobie zyskanie większej jasności i wybieranie spośród rozmaitych stylów funkcjonowania. Wszystko to dzieje się w oparciu o bezpieczną, wspierającą relację terapeutyczną.

Dla podejścia Gestalt charakte­rystyczne jest przekonanie, że osoby - nawet te znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji - najlepiej będą rozwijać się i brać odpowie­dzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadome tego, kim są wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym co mówią i co robią. Tylko wtedy mogą czuć się odpowiedzialne za własne życie i dokonywać wyborów tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów.

Psychoterapia

Zapraszam osoby, które:

 • Dążą do lepszego poznania siebie i swoich możliwości.
 • Chcą wzmocnić swoją samoocenę i samoakceptację.
 • Nie radzą sobie ze stresem.
 • Cierpią na niskie poczucie własnej wartości.
 • Znaleźli się w sytuacjach kryzysowych.
 • Mają trudności w relacjach interpersonalnych.

Oferuję:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapię

Moje kwalifikacje:

 • Jestem psychologiem, absolwentką Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt.
 • Od 2014 r. kształcę się w 4 letniej szkole psychoterapeutów i trenerów grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, szkolenie jest akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations).
 • Ukończyłam szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania organizowane przez Polskie Towarzystwo Behawioralne.
 • Staż psychoterapeutyczny zrealizowałam m.in. w Katedrze Psychoterapii UJ CM oraz na oddziale psychoterapii dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
 • Współpracuję z Poradnią Psychoneurologii Wieku Rozwojowego w Krakowie oraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "PASTERNIK".
 • Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.