Po co sportowcowi psycholog?

Aby zawodnik mógł w pełni zaprezentować swoje sportowe możliwości powinien stale rozwijać cechy o charakterze psychologicznym, takie jak pewność siebie, pozytywne przekonania, umiejętność radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi, poczucie własnej skuteczności.

Właściwości te, przy podobnym przygotowaniu fizycznym zawodników, niejednokrotnie mają decydujący wpływ na wygraną.

Na konsultacje zapraszam zawodników (dzieci, młodzież, dorosłych), którzy chcą zoptymalizować swoje występy sportowe!

Psychologia sportu zdjęcie

Czym się zajmuję?

  • Pomocą zawodnikowi w radzeniu sobie ze stresem startowym.
  • Treningiem relaksacyjno - wyobrażeniowym.
  • Ustalaniem rutyny przedstartowej.
  • Budowaniem i wzmacnianie motywacji.
  • Wzmacnianiem pewności siebie.
  • Poprawą umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi.
  • Stawianiem efektywnych celów.
  • Komunikacją w zespole.

Moje kwalifikacje:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w następujących klubach sportowych:

Psychologia sportu zdjęcie

W swojej pracy korzystam z własnego doświadczenia sportowego jako zawodnika. Już od wczesnych lat szkolnych grałam w koszykówkę oraz brałam udział w zawodach sportowych. W okresie studiów byłam zawodniczką sekcji koszykówki AZS UJ.