Na konsultacje zapraszam osoby, które:

 • stoją przed wyborem lub zmianą szkoły/zawodu/ścieżki kształcenia
 • pragną odkryć swoje zasoby/zdolności/możliwości
 • chcą zbadać swoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe
 • chcą zmienić obecną pracę na bardziej satysfakcjonującą
 • opracowują swoje dokumenty aplikacyjne
 • przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • potrzebują konkretnych informacji dotyczących poruszania się po rynku pracy

Odkrywanie własnych zasobów.

Przechodzenie z roli ucznia/studenta do odpowiedzialnego pracownika to wymagający proces. Towarzyszę młodym dorosłym w tej drodze od wielu lat i widzę jak ważne jest mądre oraz uważne towarzyszenie. Wiele na tej drodze dzieje się z obszaru psychologicznego i tutaj widzę największą swoją rolę. Odkrywanie zasobów, potwierdzanie w przekonaniu o swojej wartości, wiara w siebie. Utwierdzanie w tym, jakie mocne strony można pokazać pracodawcy i jak, w związku z tym, kierować dalej swoją drogą zawodową.

Mądre jest to, co mówi dzisiaj świat, by wybrać tak zwany przyszłościowy zawód, czyli ten który daje bezpieczne i stabilne życie. Dla mnie to kryterium jest jednak za słabe. Może odbić się czkawką za parę lat, na przykład w postaci wypalenia, osłabienia motywacji albo obniżonych nastrojów.

Trzeba dzisiaj mądrze łączyć wartości, pasje i praktykę rozeznawania określonych rynków. Oprócz globalnego polskiego rynku, są jeszcze lokalne i specjalistyczne. Warto to śledzić, widzieć zależności i mądrze wybierać. Dlatego ważna jest dla mnie rozmowa i zaangażowanie tego młodego człowieka zarówno w siebie, jak i okoliczności rynku. Jeśli się zdecyduje w ten sposób pracować ze mną, jestem spokojna – zawsze dokona słusznego wyboru.

Poradnictwo zawodowe

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Kiedy przychodzi do mnie student/absolwent i pokazuje swoje dokumenty aplikacyjne, często widzę, że prawie nic nie ma w swoim CV. A podczas rozmowy opowiada o tylu sukcesach! I nagle z onieśmielonego młodego człowieka, który kompletnie w siebie nie wierzy i z niepokojem myśli o pierwszej pracy zawodowej, zmienia się w wartościowego kandydata na rynku pracy! W czasie indywidualnych konsultacji, podczas rozmowy, okazuje się ile istotnych argumentów może pokazać pracodawcy. Czasami to nie są oczywiste formalności do pokazania. Czasami potrzeba precyzyjnego i pogłębionego wywiadu, by wyszczególnić największe atuty. W dodatku warto ubrać je w słowa, które potrzebuje zobaczyć pracodawca. Z radością więc dzielę się własnym doświadczeniem i wiedzą z tego tematu.

Co zyskasz kontaktując się ze mną?

 • Na konsultacji zadbam o to, aby skutecznie wyselekcjonować z Twojego życiorysu informacje, najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy.
 • Wspólnie wybierzemy wzór dokumentów pod ofertę, na którą aplikujesz.
 • CV jest Twoją wizytówką. Pomogę Ci sprawić aby pracodawca odnalazł w niej Twój profesjonalizm, zaangażowanie, a przede wszystkim Twoje pasje.
Poradnictwo zawodowe dwa

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Mogę wesprzeć Cię w procesie przygotowań do rozmowy z pracodawcą. Wiem jak przebiegają rozmowy kwalifikacyjne. Podzielę się z Tobą swoimi doświadczeniami zdobytymi zarówno na stanowisku rekrutera jak i osoby starającej się o pracę. Podpowiem Ci jak optymalnie zaprezentować się przed pracodawcą.

W trakcie konsultacji:

 • Przyglądniemy się Twoim punktom z życiorysu, co pozwoli Ci w skuteczny sposób z nich korzystać rozmawiając z pracodawcą.
 • Omówimy pytania ułożone pod Twoją ofertę pracy, pozwoli Ci to pozostać pewnym/pewną siebie i spokojnym/spokojną gdy będziesz rozmawiać z przyszłym pracodawcą.
 • Podpowiem jak optymalnie zaprezentować siebie poprzez mowę ciała.
 • Przekażę Ci jasne informacje zwrotne dotyczące Twojego wizerunku.
 • Podpowiem jak zarządzać stresem, aby był on dla Ciebie motywujący i wspierający, a nie destabilizujący.

Istnieje możliwość nagrania rozmowy, co stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą.

Moje kwalifikacje:

 • Zrealizowałam ponad 500 konsultacji z zakresu kształtowania kariery zawodowej oraz pisania dokumentów aplikacyjnych.
 • Jestem autorem modułu "Samopoznanie" stworzonego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Projekt zainicjował powstanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Napisałam 19 scenariuszy zajęć, skierowanych do młodzieży gimnazjalnej.
 • Pisałam artykuły dla czasopism branżowych.
 • W 2012 r. uzyskałam licencję doradcy zawodowego.
 • Pracowałam ze studentami/absolwentami, osobami długotrwale bezrobotnymi oraz z młodzieżą stojącą przed wyborem szkoły/zawodu.
 • Posiadam doświadczenie zawodowe na stanowisku rekrutera, pracowałam przy projektach polskich oraz międzynarodowych.
 • Przeprowadzałam rozmowy kwalifikacyjne na wszystkich etapach rekrutacji.